Kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo si vyžiadajte tu.

Nákupné podmienky

Výber produktu

Zákazník si môže vybrať a objednať spomedzi výrobkov Black Crystal. Po kliknutí na zvolený výrobok sa zákazník môže dozvedieť o výrobku viac informácii. V prípade, ak si chce produkt zakúpiť, do virtuálneho košíka ho umiestni kliknutím na ikonu „Pridať do košíka“. Po kliknutí na „Zobraziť obsah košíka“ nájdete produkty, ktoré ste predtým umiestnili do košíka a takisto výslednú sumu za nákup. Tu si môžete skontrolovať svoju objednávku, ceny a množstvá produktov, objednávku môžete upraviť. Košík vám automaticky vypočíta výslednú sumu objednávky.

Odoslanie objednávky

Ak súhlasíte s množstvom produktov umiestnených v košíku, skontrolovali ste výslednú sumu a rozhodli ste sa produkty si zakúpiť, kliknite na ikonu „Pokladňa“. Následne si môžete vybrať, či chcete vstúpiť ako registrovaný zákazník, chcete sa registrovať ako nový zákazník, prípadne chcete nakupovať bez registrácie.

Ak ste v minulosti už nakupovali v obchode Black Crystal, zadajte e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii. Ak by ste sa chceli registrovať ako nový zákazník, zadajte potrebné údaje k nákupu, ktoré si systém zapamätá a pri nasledujúcej príležitosti vám stačí len prihlásiť sa. V prípade nákupu bez registrácie zadajte fakturačnú adresu a adresu doručenia.

 

Ceny

Naše ceny sú platné v čase objednávky, ktoré môžete nájsť v našom webshope vedľa produktov. Ceny sú brutto, obsahujú DPH, no ich súčasťou nie sú náklady na doručenie. Náklady na poštovné a balné je možné nájsť v Nákupných podmienkach alebo v zložke Pokladňa počas procesu objednávania. Pokiaľ sa v našom webshope vyskytne chyba alebo objaví nedostatok pri produkte alebo cenách, vyhradzujeme si právo na opravu. V takomto prípade, akonáhle chybu objavíme alebo ju opravíme, informujeme zákazníkov o nových údajoch. Zákazníci potom môžu svoju objednávku ešte raz potvrdiť, alebo ktorákoľvek strana môže od zmluvy odstúpiť.

 

Náklady na doručenie

Náklady na doručenie závisia od hodnoty objednávky. Objednávkové kategórie a k nim prislúchajúce náklady na doručenie obsahuje nasledovná tabuľka: Náklady na doručenie sa vzťahujú na celú objednávku (nie na jednotlivé výrobky) a znamenajú doručenie priamo domov.

Hrubá hodnota (EUR) Prepravné náklady (EUR)
0 – 50,00 20
50,01 – 100,00 10
100,01 – 10000 0

Spracovanie objednávky

Spracovanie objednávok sa uskutoční do 2 dní.

 

Možnosť opravy chybne zadaných údajov

Chybne zadané údaje môžete opraviť pred kliknitím na ikonu „Objednať“.

 

Potvrdenie o prijatí

Ku každej objednávke vám pošleme potvrdenie o prijatí e-mailom, čo znamená, že po odoslaní objednávky automaticky obdržíte e-mail o prijatí objednávky a (neskôr) o očakávanom dátume doručenia. Pre telefonické jednanie volajte, prosím, jedno z uvedených čísel Black Crystal.

 

Platobné podmienky

V obchodnom dome Black Crystal môžete platiť prostredníctvom bankového prevodu alebo bankomatovou kartou. Potrebné informácie k bankovému prevodu nájdete v zložky „Kontakt“.

 

Dodanie tovaru

Doručenie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskych služieb DHL a GLS ( 1-2 pracovný deň). Doba doručenia tovaru od jeho objednania predstavuje XX pracovných dní.

Pri prevzatí balíka musí zákazník skontrolovať, či je nepoškodený a v prípade poškodenia to musí hlásiť kuriérovi. Prosíme vás, aby ste poškodený balík neotvárali ani ho nepreberali. Ak po prevzatí balíka v ňom nájdete poškodený tovar, do 24 hodín (od prevzatia) nám pošlite fotku výrobku spolu s popisom. V tomto prípade vám bezplatne pošleme druhý produkt.

 

Odstúpenie od doručenia

Pokiaľ webshop Black Crystal nesplní povinnosti stanovené v zmluve, pretože objednaný tovar nie je dostupný, prípadne objednané služby nevie dodať, má povinnosť o tom informovať zákazníka. Webshop Black Crystal neuzatvára zmluvy s neplnoletými. Zákazník prijatím obchodných podmienok vyhlasuje, že dosiahol plnoletosť.

 

Odoslanie tovaru naspäť

Tovar môže byť poslaný späť len v pôvodnom stave a balení, bez chýbajúceho množstva a v kvalitnom stave.

 

Informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy

Jazykom uzavretia zmluvy je slovenčina, uzavretá zmluva sa považuje za písomne uzatvorenú zmluvu.

 

Právo na odstúpenie/Garancia vráteni služieb

Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 15 dní od jej uzatvorenia. Objednávateľ môže využiť právo na odstúpenie od toho dňa, keď tovar prevzal. Black Crystal je povinný vrátiť finančnú čiastku objednávateľovi neodkladne, no najneskôr do tridsiatich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Objednávateľ v prípade využitia práva na odstúpenie znáša aj náklady spojené so spätným odoslaním tovaru. Objednávateľ ďalšie výdavky nemá. Black Crystal však požaduje náhradu za škody spôsobené nesprávnym užívaním výrobkov. Ak nie je tovar, ktorý bol spätne odoslaný, v bezchybnom stave vhodnom na ďalší predaj, objednávateľ je povinný uhradiť škody, pokiaľ zhoršenie stavu produktu, jeho znehodnotenie alebo iné nepriaznivé vplyvy vyvstali zo strany objednávateľa schválne alebo jeho nedbalosťou.

Za dodatočné chýbanie obsahu alebo prípadné poškodenia nezodpovedáme!

Nariadenie maďarskej vlády 17/1999 vzťahujúce sa na využitie práva na odstúpenie si môžete stiahnuť zo stránky Národného orgánu na ochranu spotrebiteľov.

 

Vymedzenie vlastníckeho práva

Tovar určený na doručenie je až do jeho zaplatenia vlastníctvom Black Crystalu.

 

Úprava objednávky, jej stornovanie

V súlade s maďarským zákonom CVIII. z roku 2001 pošle softvér webshopu zákazníkovi po vytvorení objednávky automaticky e-mail o prijatí objednávky. Toto oznámenie však nepredstavuje zmluvu medzi predajcom a zákazníkom! Zákazník je len informovaný, že systém jeho záujem o objednávku registroval a posunul zodpovedným pracovníkom.

Pokiaľ ho zákazník nedostane do 48 hodín, jeho záväzky ohľadne objednávky budú zrušené.

Predávajúci ponúka zákazníkovi možnosť zrušenia objednávky elektronicky do prvého dňa začatia splnenia objednávky. Po začatí vyhotovenia objednávky dostane zákazník informácie o začatí a očakávanom trvaní prostredníctvom emailu a/alebo telefonicky. Neskôr je možné stornovať objednávku len prostredníctvom kontaktov uvedených v zložke „Kontakt“.

Dodatočná úprava objednávky je možná len písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo facu (fax, e-mailová adresa, telefónne číslo).