Kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo si vyžiadajte tu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre Black Crystal mimoriadne dôležitá. Osobné údaje, ktoré sa získajú a uložia počas vašej návštevy našej webovej stránke, je v súlade s maďarskými predpismi (zákon CXIII. Z roku 2011).

Vaše údaje sú spracované tajne a nepostúpime ich tretej strane okrem prípadov, keď je to nevyhnutné (napr. pošta, kuriérska služba).

Vami zadané osobné údaje bude Black Crystal využívať výlučne pri objednávkach, pri neskoršom dokazovaní nákupných podmienok, prípadne pri posielaní noviniek. Vaše údaje nebudú postúpené tretej strane okrem prípadov, keď si to bude vyžadovať realizácia zmluvy, napr. kuriérska služba, ktorá však údaje získané od Black Crystal nie je oprávnená žiadnym spôsobom využiť, uchovávať alebo ju postúpiť ďalšej strane. Spracovanie vašich údajov sa uskutočňuje v súlade s maďarským zákonom LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a verejne prístupných informáciách.

 

Vlastnícke právo informácii

Vyhlasujeme, že informácie dostupné na stránkach sú vlastnícom Black Crystalu. Obsah a existenciu stránok www.blackcrystal.sk sú chránené maďarskými a medzinárodnými zákonmi. Je zakázaný predaj informácii a produktov, zmena a následné zverejnenie v akejkoľvek podobe. Všetky ďalšie práva v súvislosti s uverejnenými materiálmi si vyhradzujeme a v prípade potreby si ich presadíme aj súdnou cestou.

Každý, kto sa v našom webshope registruje, prijíma a súhlasí s vyhlásením o ochrane osobných údajov.