Kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktov alebo si vyžiadajte tu.

O nás

Black Crystal funguje v Ajke od roku 1994. Zaoberá sa prevádzkovaním ručne leštených fúkaných krištáľových produktov. Snažíme sa pokryť potreby zákazníkov nielen v Maďarsku, ale aj v zahraničí. Zákazníci nájdu naše webshopy aj v zahraničí. K sortimentu našich výrobkov patria napríklad rôzne krištáľové produkty, poháre, vázy, tácky a iné ozdobné predmety.

Každý z našich pracovníkov za usiluje vykonávať svoju prácu tak, aby maximálne vyhovel zákaníckym požiadavkám.

Kvalite výrobkov venujeme veľkú pozornosť, takisto na správe informácie pre zákazníkov. Neustály rozvoj a obnovy považujeme za mimoriadne dôležité, preto sa na našich zákazníkov pravidelne obraciame s našimi novými nápadmi. Medzi našimi produktmi nájdete ozdobné predmety (vázy, popolníky, tácky), kalichy, poháre atď. U nás si môžete nechať zhotoviť aj reklamné predmety či firemné darčeky, keď je na produktoch či baleniach umiestnené logo firmy.

Pozornosť zvlášť venujeme tomu, aby sme z našich skladov expedovali len vysokokvalitné produkty. Okrem výrobkov, ktoré vyrábame neustále (teda sú dostupné skladom) sa venujeme aj uskutočneniu objednávok na mieru.

O výrobe krištáľových predmetov

Naše predmety zdobíme výlučne ručne, tzv. ručným brúsením. Pri tomto spôsobe sa najprv navrhne vzor, ktorý sa hodí k danému výrobku, do úvahy sa berú produkt určený na spracovanie a rozmery brúsneho kotúča. Po naplánovaní vyhotovíme tzv. „testovací kus“, kde zistíme, či je výrobok naozaj vhodný na opracovanie nami zvoleným spôsobom. Takisto sa určia východiskové, tzv. fixné body, ktoré sú dôležité v samotnom procese opracovania. Po tom, ako sa na produkt umiestnia body tvoriace najmä vodorovné a zvislé čiary, môže začať samotné brúsenie. Na tejto fáze procesu sa môžu podieľať len tí pracovníci, ktorí majú zodpovedajúce vzdelanie.

Ten, kto sa rozhodne pre toto povolanie, musí absolvovať niekoľko ročné štúdium, počas ktorého si osvojí potrebné vedomosti. Následne si rozvíja techniku i z umeleckej stránky. Samotné opracovanie prebieha ručne, počas ktorého formu z oloveného krištáľu (ktorá môže mať aj niekoľko kíl) držia vo vzduchu a jemnými pohybmi ju prikladajú k brúsnemu kotúču, ktorý má niekoľko tisíc otáčok za minútu.

Počas spracovania je mimoriadne dôležitá precíznosť a neprestajná koncentrácia, keďže aj jeden nepozorný pohyb môže na výrobku spôsobiť neplánovanú čiaru, čo môže viesť k tomu, že výrobok nemôže byť predaný a tým pádom vzniká škoda. Po brúsení nasleduje špeciálne ošetrenie chemikáliami, vďaka ktorým bude povrch výrobkov hladký a žiarivý. Aj tento proces vykonávame ručne: jednotlivé výrobky sú neprestajne otáčané v špeciálnom roztoku, pričom neustále dohliadame na žiarivosť krištáľových predmetov. Kvôli nebezpečným výparom môže byť takáto práca vykonávaná len podľa prísnych bezpečnostných predpisov pri práci. Následne sa produkt v záverečnej fáze ešte raz prebrúsi. V mnohých prípadoch ide o mimoriadne tenké čiary, dokonca o 0,5mm. Táto záverečná fáza si vyžaduje najviac koncentrácie. Na konci výrobného procesu sa čistenie predmetov a ich následné zabalenia uskutočňuje taktiež ručne.

Základné materiály krištáľových produktov

Zvyčajne pracujeme s dvoma základnými materiálmi. Tradičným základným materiálom je olovnatý krištáľ, druhým typom je v posledných rokoch vyvinutý tzv. bezolovnatý krištáľ.

Olovnatý krištáľ

Olovnatý krištáľ sa vyrába prostredníctvom topenia. Jedno z dôležitých zložiek je oxid olovnatý, ktorého podiel je 24%. Vďaka tejto zložke je olovený krištáľ ťažší, resp. lesklejší. Na produktoch sa označuje ako „24% PbO“. Po vychladnutí zliatiny sa rozličné ozdobné či úžitkové predmety vyrábajú prostredníctvom fúkania alebo lisovania alebo kombináciou oboch spôsobov. Tieto produkty sa neskôr môže ozdobovať rôznymi spôsobmi, napríklad brúsením.

Bezolovnatý krištáľ

Bezolovnatnýkrištáľ bol vyvinutý rozvojom zložiek olovnatého krištáľu. Nový materiál si zachoval farbu, lesk a žiarivosť pôvodného olovnatého krištáľu, no je ľahší a odolnejší voči mechanickým zásahom či poškodeniam. Okrem iného jeho výroba pomocou moderných technológii a chémii je lacnejšia. Okrem iného je dôležité, aby sme naše prostredie nezaťažovali olovom, a v tomto materiále je jeho podiel minimálny. Tento moderný základný materiál úspešne dobyl všetky trhy s kvalitnými krištáľmi na svete.

Bezolovnatý krištáľ sa vyrába taktiež pomocou topenia. Pre tento materiál je charakteristické, že okrem zníženého obsahu oxidu olovnatého sa želaná farba a lesk dodáva pomocou pridania oxidu bárnatého alebo oxidu titaničitého. Vďaka týmto zložkám sú fyzické a optické vlastnosti také isté (v niektorých prípadoch dokonca lepšie) ako v prípade tradičného olovnatého krištáľu. Po stuhnutí sa rozličné úžitkové a ozdobné predmety vyrábajú pomocou fúkania alebo lisovania, prípadne kombináciou oboch metód. Následne môžu byť výrobky zdobené, napríklad brúsením. Pri zdobení musíme prikladať výrobky k brúsnemu kotúču s väčšou silou, keďže bezolovnatý krištáľ je silnejší a odolnejší materiál ako olovnatý krištáľ.